Piętnasta edycja
Festiwalu Działań
Muzycznych

28.08.2015 r.

Historia FDM

1 1. Festiwal Działań Muzycznych Bogatynia 1999
2 2. Festiwal Działań Muzycznych Bogatynia 2000
3 3. Festiwal Działań Muzycznych Bogatynia 2001
4 4. Festiwal Działań Muzycznych Bogatynia 2002
5 Picnic Działań Muzycznych Bogatynia 2003
6 6. Festiwal Działań Muzycznych Bogatynia 2004
7 7. Festiwal Działań Muzycznych Bogatynia 2005
8 8. Festiwal Działań Muzycznych Bogatynia 2006
9 9. Festiwal Działań Muzycznych Bogatynia 2007
10 10. Festiwal Działań Muzycznych Bogatynia 2009
11 11. Festiwal Działań Muzycznych Bogatynia 2011
12 12. Festiwal Działań Muzycznych Bogatynia 2012
13 13. Festiwal Działań Muzycznych Bogatynia 2013

Sponsorzy